O nás

Společnost PKM Audit & Tax s.r.o. vznikla rozdělením společnosti PKM audit s.r.o., která působila na českém trhu již od roku 1996. Zápis nástupnické společnosti do obchodního rejstříku nabyl právní moci 5.října 2005. Dlouhodobé zkušenosti našeho pracovního týmu nám umožňují poskytovat služby v oblasti auditu podnikatelských subjektů i neziskových a rozpočtových organizací a služby týkající se ostatních specializovaných ověřovacích zakázek,  jako např. přezkoumání hospodaření samosprávných hospodářských celků, ověřování dotací a jiné ověřovací zakázky na základě požadavků klienta.

Naší doplňkovou činností je také ekonomické, účetní a daňové poradenství. Společně s našimi partnery můžeme zajistit i další služby související se vznikem a přeměnami společností: např. právní a notářské služby, služby soudního znalce v oblasti účetnictví a oceňování podniků a nemovitostí, atd.

Garantem  auditorské  činnosti  je  auditorka Ing. Václava Pekařová (osvědčení Komory auditorů ČR č. 520) a garantem za oblast daňového poradenství je daňová poradkyně Ing. Dagmar Kosová (ev.č. Komory daňových poradců 1887).


Přihlášení

Aktuálně

Aktualizované požadavky na ověřování projektového účetnictví auditorem

Informujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých www. stránkách v srpnu 2011 „Příručku pro příjemce finanční podpory z Operačního programu“.
Příručku lze nalézt na internetových stránkách www.msmt.cz/file/17113 
zdroj: stránky KA ČR

Finanční úřad pro vybrané subjetky

Významná změna v oblasti správy daní vstupují v platnost v roce 2012. Vybrané daňové subjekty budou svěřeny „Specializivanému finančnímu úřadu s celostátní působností“. Úřad bude mít několik desítek kvalifikovaných daňových odborníků, kteří budou vybráni z řad stávajících zaměstnanců daňové správy.
zdroj: stránky MF ČR

Výroční zpráva o průhlednosti

Výroční zpráva o průhlednosti společnosti PKM Audit & Tax s. r. o., Praha 10 za rok 2010.
Výroční zpráve ke stažení. 


PKM Audit & Tax s.r.o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, tel.: +420 274 779 973, fax: +420 274 779 973, e-mail: info@pkm-audit.cz

© 2010 AbiaNet, s.r.o.