Vedení účetnictví

 • zavedení podvojného účetnictví
 • kompletní vedení podvojného účetnictví podle českých účetních i daňových předpisů pro právnické osoby; vedení daňové evidence
 • podpora a průběžný dohled nad vedením účetnictví
 • konzultace
 • sestavování měsíčních (čtvrtletních, ročních) závěrek a reportingů
 • kontrola nebo revize účetnictví
 • hot-line servis pro stálé klienty
 • vedení mzdového účetnictví
 • přihlášení společnosti a zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a k daním
 • zastupování v případech kontroly ze strany finančního úřadu, PSSZ a zdravotních pojišťoven
 • příprava platebních příkazů do banky při výplatě mezd a platbách SP a ZP
 • vypracování ročního zúčtování daně ze závislé činnosti pro zaměstnance

Přihlášení

Aktuálně

Aktualizované požadavky na ověřování projektového účetnictví auditorem

Informujeme, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých www. stránkách v srpnu 2011 „Příručku pro příjemce finanční podpory z Operačního programu“.
Příručku lze nalézt na internetových stránkách www.msmt.cz/file/17113 
zdroj: stránky KA ČR

Finanční úřad pro vybrané subjetky

Významná změna v oblasti správy daní vstupují v platnost v roce 2012. Vybrané daňové subjekty budou svěřeny „Specializivanému finančnímu úřadu s celostátní působností“. Úřad bude mít několik desítek kvalifikovaných daňových odborníků, kteří budou vybráni z řad stávajících zaměstnanců daňové správy.
zdroj: stránky MF ČR

Výroční zpráva o průhlednosti

Výroční zpráva o průhlednosti společnosti PKM Audit & Tax s. r. o., Praha 10 za rok 2010.
Výroční zpráve ke stažení. 


PKM Audit & Tax s.r.o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, tel.: +420 274 779 973, fax: +420 274 779 973, e-mail: info@pkm-audit.cz

© 2010 AbiaNet, s.r.o.